EsperantoLand-aranĝoj

EsperantoLand-kunvenoj
EsperantoLand-Zusammenkünfte
 
proks. 2018-12-02 (dimanĉo), 10-a h (ĝis almenaŭ 15-a h)
10-a Zamenhofa Matentagmanĝo
Berlino, supozeble en restoracio 'Al Hamra' (teksto en Esperanto)
 
(Kutime) en la 2-a vendredo de la monato, ekde 19.30 h
Berlina kunveno de EsperantoLand
kafejo Arema, Birkenstraße 30, Berlin-Moabit
Metroo: U9, haltejo 'Birkenstraße'
 
EsperantoLand-renkontiĝoj
EsperantoLand-Treffen
 
2017-12-27 .. 2018-01-03 (merkredo ĝis merkredo);
16-a Novjara Renkontiĝo (NR)
en Saarbrücken (apud la franc-germana landlimo; teksto en Esperanto)
16. EsperantoLand-Neujahrstreffen, in Saarbrücken (Text in deutsch)
 
2017-12-27 .. 2018-01-03 (merkredo ĝis merkredo);
9-a Novjara Internacia Semajno (NIS)
por junuloj kaj junaj plenkreskuloj
en Saarbrücken (apud la franc-germana landlimo; teksto en Esperanto)
bald aktuell: 9. Internationale Neujahrswoche für Jugendliche und junge Erwachsene, in Saarbrücken (deutsche Seite)

al la ĉefpaĝo (en Esperanto)
zur Startseite (deutsch)

 

16-a "Novjara Renkontiĝo" (NR)
27-a de decembro 2017 ĝis 3-a de januaro 2018
(merkredo ĝis merkredo)
en Saarbrücken, Germanio, apud la franc-germana landlimo
"Komune festi la Novan Jaron"
 

NR Novjara Internacia Semajno (NIS) Programo Lingvo-kursoj
Kotizoj Nura programpartopreno Kondiĉoj Aliĝilo/informpetilo

Kotizoj 2017/18

(La kotizoj de postaj periodoj eventuale ŝanĝiĝos.)
Ĉiuj kotizoj en eŭroj (EUR)

Plena kotizo

La baza plena kotizo por unu persono por sep tagoj inkluzive de silvestro estas:

Aliĝo ĝis 31a de julio 20a de sept. 23a de okt. 1a de dec. poste
ĝis 4 jaroj 0
5 ĝis 17 185
18 ĝis 27 195 210 220 240 250
ekde 28 jaroj 350 370 380 390 420

(Aĝo je la komenco de la renkontiĝo)

Tiu ĉi kotizo validas por tranoktado en dupersona ĉambro (por po unu partoprenanto ekde 28 jaroj) aŭ en tri-/kvar-/kvinpersona familia/junula/infana ĉambro (por po unu partoprenanto ĝis 27 jaroj kaj por familianoj), kun propraj duŝo kaj necesejo.

Kutime en infanĉambroj laŭ la deziro de la familioj kune loĝas infanoj el pluraj familioj por subteni i. a. la lingvan evoluon. Kaj kompreneble la amuziĝon :-)

La kotizo inkluzivas la manĝojn kaj la tranoktadon, inkl. de litotolaĵo (sed ne mantukoj), la programon (sen la ekskursoj) kaj la silvestran feston kun bufedo.

Aldono por unupersona ĉambro (kun propraj duŝo kaj necesejo; kompare kun dupersona ĉambro laŭ la supra tabelo): 105 eŭroj por 7 tagoj (15 eŭroj tage). Por partoprenantoj ĝis 27 jaroj aldoniĝas krome 70 eŭroj por 7 tagoj (10 eŭroj tage) kompare kun la supra tabelo.

Aldono por dupersona ĉambro (kun propraj duŝo kaj necesejo; pagenda nur de junuloj ĝis 27 jaroj): 70 eŭroj por 7 tagoj (10 eŭroj tage).

Rabato por tri-/kvar-/kvinpersona ĉambro (por unuopuloj ekde 28 jaroj en plurpersona ĉambro, ne por familiaj/junulaj/infanaj ĉambroj): 70 eŭroj (10 eŭroj tage).

Disdono de la ĉambroj laŭ disponeblo.

Rabato por eksterlande loĝantaj partoprenantoj (Eŭropo): 14 eŭroj (2 eŭroj tage).
Rabato por ekstereŭrope loĝantaj partoprenantoj: 42 eŭroj (6 eŭroj tage).

Partatempa partopreno

La kotizo estas por la unua tago 22 % de la kompleta kotizo; la postaj tagoj kostas po 13 % de tiu sumo.

NR Novjara Internacia Semajno (NIS) Programo Lingvo-kursoj
Kotizoj Nura programpartopreno Kondiĉoj Aliĝilo/informpetilo

Nura programpartopreno

La partopreno (sen la manĝoj) estas senkosta por homoj el la regiono (ĝis 50 km de la renkontiĝejo) kaj por junuloj sub 18 jaroj; bv. aliĝi prefere baldaŭ.

Por aliaj homoj la baza kotizo por unu programtago por plenkreskulo sen manĝoj kaj sen tranoktado estas 10 eŭroj. Tiu kotizo ne validas, se vi volas nur mallonge viziti la kunvenon; bv. taksi mem laŭ via bontrovo.

Kutimaj manĝoj tagmeze kaj vespere kostas 7 eŭrojn.


Silvestro (sen tranoktado)

Partopreno en la silvestra festo kostas 30 eŭrojn, el kio 28,50 eŭroj por la silvestra bufedo kaj 1,50 eŭroj por la posta festo (15 eŭroj ekde 4 ĝis 17 jaroj, el kio 14 eŭroj por la bufedo kaj 1 eŭro por la posta festo).

 

NR Novjara Internacia Semajno (NIS) Programo Lingvo-kursoj
Kotizoj Nura programpartopreno Kondiĉoj Aliĝilo/informpetilo

EsperantoLand e. V.
Louis Ferd. v. Wunsch-Rolshoven
Wiclefstr. 9, 2. Gartenhaus
10551 Berlin
Germanio
Kontakto

Telefono:+49-30-6 85 58 31,  en Germanio: 030-685 58 31
Poŝtelefono:+49-173-162 90 63,  en Germanio: 0173-162 90 63

al la ĉefpaĝo (en Esperanto)

supren

 
© EsperantoLand